3 O HEERE! wat is de mens, dat Gij hem kent, het kind des mensen, dat Gij het acht?