4 De mens is der ijdelheid gelijk; zijn dagen zijn als een voorbijgaande schaduw.