14 Samech. De HEERE ondersteunt allen, die vallen, en Hij richt op alle gebogenen.