16 Pe. Gij doet Uw hand open, en verzadigt al wat er leeft, naar Uw welbehagen.