8 Cheth. Genadig en barmhartig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.