3 Vertrouwt niet op prinsen, op des mensen kind, bij hetwelk geen heil is.