19 Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israel Zijn inzettingen en Zijn rechten.