17 Hij werpt Zijn ijs heen als stukken; wie zou bestaan voor Zijn koude?