9 Die het vee zijn voeder geeft; aan de jonge raven, als zij roepen.