7 Zingt den HEERE bij beurte met dankzegging; psalmzingt onzen God op de harp.