4 Looft Hem, gij hemelen der hemelen! en gij wateren, die boven de hemelen zijt!