3 Dat zij Zijn Naam loven op de fluit; dat zij Hem psalmzingen op de trommel en harp.