5 Dat Zijn gunstgenoten van vreugde opspringen, om die eer; dat zij juichen op hun legers.