5 Looft Hem met hel klinkende cimbalen; looft Hem met cimbalen van vreugdegeluid!