5 De HEERE is het deel mijner erve, en mijns bekers; Gij onderhoudt mijn lot.