3 Maar tot de heiligen, die op de aarde zijn, en de heerlijken, in dewelke al mijn lust is.