10 En Hij boog den hemel, en daalde neder, en donkerheid was onder Zijn voeten.