11 En Hij voer op een cherub, en vloog; ja, Hij vloog snellijk op de vleugelen des winds.