2 Hij zeide dan: Ik zal U hartelijk liefhebben, HEERE, mijn Sterkte!