4 Ik riep den HEERE aan, Die te prijzen is, en werd verlost van mijn vijanden.