29 Want Gij doet mijn lamp lichten; de HEERE, mijn God, doet mijn duisternis opklaren.