33 Het is God, Die mij met kracht omgordt; en Hij heeft mijn weg volkomen gemaakt.