11 Gij zult hun vrucht van de aarde verdoen, en hun zaad van de kinderen der mensen.