9 Uw hand zal alle vijanden vinden; uw rechterhand zal uw haters vinden.