1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op Aijeleth hasschachar.