13 Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Basan hebben mij omringd.