14 Zij hebben hun mond tegen mij opgesperd, als een verscheurende en brullende leeuw.