3 Wie zal klimmen op den berg des HEEREN, en wie zal staan in de plaats Zijner heiligheid?