5 Die zal den zegen ontvangen van den HEERE, en gerechtigheid van den God zijns heils.