1 Een psalm van David. Aleph. Tot U, o HEERE! hef ik mijn ziel op.