18 Resch. Aanzie mijn ellende, en mijn moeite, en neem weg al mijn zonden.