8 Teth. De HEERE is goed en recht; daarom zal Hij de zondaars onderwijzen in den weg.