11 HEERE! leer mij Uw weg, en leid mij in het rechte pad, om mijner verspieders wil.