10 Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de HEERE zal mij aannemen.