7 Hoor, HEERE! mijn stem, als ik roep; en wees mij genadig, en antwoord mij.