11 De HEERE zal Zijn volk sterkte geven; de HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede.