10 De HEERE heeft gezeten over den watervloed; ja, de HEERE zit, Koning in eeuwigheid.