1 Een psalm van David, als hij vlood voor het aangezicht van zijn zoon Absalom.