3 Velen zeggen van mijn ziel: Hij heeft geen heil bij God. Sela.