6 Ik lag neder en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij.