7 Ik zal niet vrezen voor tienduizenden des volks, die zich rondom tegen mij zetten.