11 Hoor, HEERE! en wees mij genadig; HEERE! wees mij een Helper.