9 Tot U, HEERE! riep ik, en ik smeekte tot den HEERE: