10 De HEERE vernietigt den raad der heidenen; Hij breekt de gedachten der volken.