9 Want Hij spreekt, en het is er; Hij gebiedt, en het staat er.