12 Lamed. Komt, gij, kinderen! hoort naar mij! ik zal u des HEEREN vreze leren.