13 Mem. Wie is de man, die lust heeft ten leven, die dagen liefheeft, om het goede te zien?