19 Koph. De HEERE is nabij de gebrokenen van harte, en Hij behoudt de verslagenen van geest.