4 Gimel. Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam samen verhogen.