16 Onder de huichelende spotachtige tafelbroeders knersten zij over mij met hun tanden.